360 palaute ja online-tutkimukset

Haluatko tutkittua tietoa esimiesten toiminnasta?

Kehitä organisaation esimiesten osaamista.

360 palaute on menetelmä, jolla esimiehelle ja asiantuntijalle kerätään palautetta oman työnsä ja toimintansa kannalta tärkeiltä henkilöiltä. Termi ”360  asteen palaute” on syntynyt ajatuksesta, että palautteen antajia valittaessa katsotaan kaikkiin suuntiin – katse kiertää ympäri täydet 360 astetta palautteen saajan ympäri.

Tarkoitus on saada palautetta toiminta- ja johtamistavasta omalta esimieheltä, kollegoilta ja alaisilta. Lisäksi palautteen saaja tekee itsearvion.

Palauteraportissa myös verrataan henkilön itsearvion pohjalta muotoutuvaa omakuvaa muilta saatuihin palautteisiin, mikä tuo esiin mahdolliset sokeat kulmat.

Mitä palvelu sisältää?

Palvelu koostuu viidestä eri osiosta

  • asiakkaan kanssa pidettävä suunnittelupalaveri, jossa määritellään, 360 palautekyselyn sisältö
  • online-lomakkeiden luominen
  • palautteenantajien määrittely ja heille linkin lähetys palautelomakkeisiin
  • esimiehille henkilökohtaisen raportin visualisointi
  • henkilökohtaisen raportin läpikäynti joko ryhmässä tai henkilökohtaisesti
360-palaute
Intro Home page new
tiimidynamiikka
tiimiresilienssi

Online-tutkimukset​

Teemme myös räätälöityjä online-kyselyitä henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien keskuudessa. Meillä on pitkä ja laaja kokemus erilaisten online-kyselyjen toteutuksesta ja käytössämme on erittäin tehokas online-kyselytyökalu. Autamme asiakkaitamme online-kyselyjen teknisessä toteutuksessa silloin, kun asiakkaalla on olemassa kysymysrunko. Tarjoamme myös sparrailuapua kysymysrungon luomiseen.

Kyselyiden tekninen toteutus
– Tekninen toteutus ja raakadatan toimitus
– Tekninen toteutus, analyysi ja tulosten toimittaminen diagrammeina.

Sparraus kyselyn laadinnassa
– Sparraus koskien taustamuuttujia ja kyselyn rakennetta
– Sparraus koskien kysymysten sisältöä
– Sparraus koskien tulosten analysointia ja esitystä

Kenelle ja mihin tarkoitukseen?

360 palaute soveltuu esimiestyön kehittämiseen, joko yksittäisenä palveluna tai yhdistettynä laajempaan esimiesvalmennukseen.

Palvelua käytetään seuraaviin tarkoituksiin

Aloitetaan yhteinen hyvinvointiprojekti.

Ole meihin yhteydessä, niin jutellaan tarkemmin siitä kuinka voimme auttaa sinun ja organisaatiosi hyvinvointia.

CTA Our Services
Kerrotko meille lyhyesti, miksi kävit sivuillamme?

Mistä asioista etsit tietoja?