Hyvinvointinavigaattori

auttaa sinua löytämään sinulle sopivan hyvinvoinnin polun.

Muutos alkaa oivalluksesta.

Löytääksesi parhaan polun kohti hyvinvointia, sinun on tiedettävä, mistä lähdet matkaan. Voimme verrata navigointia hyvinvoinnin polulla esimerkiksi autoissa käytetyn navigaattorin käyttöön. Ensin asetat navigaattoriin tavoitteen, minne haluat päästä, ja sitten navigaattori paikantaa, missä olet, jotta se osaa antaa sinulle vaihtoehtoiset reitit perille. Jos asetat tavoitteeksesi Tampere ja lähdet matkaan Helsingistä, navigaattorin tarjoamat reitit ovat erilaisia kuin, jos lähdet matkaan Turusta.

Hyvinvointinavigaattori® toimii samalla periaatteella. Se paikantaa sinut ja löytää juuri sinun lähtötilanteeseesi sopivimmat vaihtoehdot, jotta et eksy hyvinvoinnin polulta vaan pääset varmasti perille tavoitteeseesi.

Nykyiset tavat ja tottumukset ovat linkittyneinä toisiinsa ja niiden välillä on syy-seuraussuhteista, yhdestä huonosta tavasta seuraa toinen. Emme voi muuttaa sitä “toista” tapaa ennen kuin tunnistamme, mikä tavoistamme pitää muuttaa ensin, jotta voimme onnistua. Tästä hyvänä esimerkkinä on liian vähäinen uni ja palautuminen, josta seuraa mm. ruokailuun ja liikkumiseen liittyviä haasteita. Emme siis voi mielekkäästi ja tuloksekkaasti muuttaa ruokailutottumuksiamme, jos emme ensin huolehdi palautumisesta.
 
Onnistumisen mahdollistamiseksi on löydettävä ne asiat, jotka ovat kaiken ytimessä jollain lailla “juurisyitä”, joihin puuttumalla moni muu asia lähtee “parantumaan” lähes kuin itsestään.
Hyvinvointinavigaattorin® avulla hahmotat vaihtoehtoiset hyvinvoinnin polut ja erityisesti, mikä on juuri sinulle paras polku.

Mitä palvelu sisältää?

Palvelu koostuu viidestä eri osiosta

  • asiakkaan kanssa pidettävä suunnittelupalaveri, jossa määritellään, mihin haasteeseen haetaan ratkaisua
  • henkilökohtaisen hyvinvointinavigaattorilinkin lähetys ja kyselyn täyttäminen
  • henkilökohtaisen hyvinvointinavigaattori-raportin visualisointi
  • henkilökohtaisen raportin läpikäynti
  • muutosprosessi valmentajan avulla

Henkilökohtainen hyvinvointinavigaattori

Palvelun ydin on yksittäiselle henkilölle tehtävä hyvinvointikartoitus, josta muodostetaan henkilökohtainen raportti. Seantaa hyvän kokonaiskuvan, jotta oivallat syy-seuraussuhteet. Raportti kattaa neljä osa-aluetta:

  • Luontainen tyyli
  • Terveyttä ylläpitävä liikunta
  • Ruokailu ja ravinto
  • Uni ja palautuminen
tiimiresilienssi
hyvinvointinavigaattori
tiimidynamiikka
tiimiresilienssi

Muutosprosessi valmennuksena

Henkilökohtainen hyvinvointinavigaattori ja sen läpikäyminen on muutosprosessin perusta. Koska raportti perustuu henkilökohtaisiin vastauksiin kyselyssä, ne antavat realistisen ja oikean kuvan yksilön tavasta toimia. Tämä antaa muutosprosessille tukevan pohjan: raportti esitetään oletuksena, jonka piirteet jokainen voi henkilökohtaisesti kommentoida.

Jokainen muutosprosessi tarkoittaa oppimista. Kukaan meistä ei voi tehdä muutoksia elämässä, ellei opi uutta tapaa asennoitua tai tehdä eri tavalla jotain asiaa. Siksi tuloksia saadaan fiksusti suunnitellulla ja prosessimaisella valmennuksella, jossa on tavoitteeseen suhteutettu, riittävä määrä valmennuskertoja. Valmennukset toteutetaan teams-tapaamisina, jolloin ne ovat tehokkaita sekä ajan- että rahankäytön näkökulmasta. Voimme myös haluttaessa toteuttaa valmennuksen asiakkaan luona tai yhdistää teams-tapaamisia ja paikan päällä tapahtuvia valmennuksia.

Kenelle ja mihin tarkoitukseen?

Hyvinvointinavigaattori soveltuu sekä yksilöille, että organisaatioille.Tuloksena syntyvä raportti lisää itsetuntemusta, koska siihen tulostuvat hyvinvoinnin ylläpitämiseen liittyvät vahvuudet ja heikkoudet. Kun oppii tunnistamaan oman luontaisen tyylinsä, ymmärtää mitkä asiat vievät ja mitkä tuovat energiaa.
Hyvä itsetuntemus on itsensä johtamisen edellytys.

Mitä paremmin oppii johtamaan itseään hyvinvoinnin eri osa-alueilla sitä paremmat ja pitkäkestoisemmat tulokset saadaan. Itsensä johtamista on esimerkiksi se, että osaa – luontaisen tyylinsä tuntien – tietoisesti valita oikeat toimintatavat ja välttää niitä toimintatapoja, jotka vievät hänen motivaatiotaan.Hyvinvointia vahvistavien uusien tapojen oppiminen on usein haasteellista. Onnistumisen mahdollisuutta lisää se, että tapoja opetellaan itselle luontaisella tavalla.

Palvelua käytetään...

seuraaviin tarkoituksiin

seuraaviin ryhmiin

Työpajakonseptimme ovat vaikuttavia. Oheinen tulos on 12 viikon TYHY-ohjelmasta, joka oli suunnattu ei-aktiivisille henkilöille.
Valmennuksen vaikuttavuus

Aloitetaan yhteinen hyvinvointiprojekti.

Ole meihin yhteydessä, niin jutellaan tarkemmin siitä kuinka voimme auttaa sinun ja organisaatiosi hyvinvointia.

CTA Our Services
Kerrotko meille lyhyesti, miksi kävit sivuillamme?

Mistä asioista etsit tietoja?