Tiimidynamiikka

Paranna tiimin tai henkilöstön tuottavuutta

Tiimidynamiikka on palvelu, jonka avulla voidaan vaikuttaa tuottavuuteen tai parantaa yrityksen tulosta.

Konkretisoituna, palvelulla voidaan selvittää konflikteja, parantaa ihmisten välistä vuorovaikutusta, parantaa ihmisten tekemiä tuloksia tai lisätä ymmärrystä itsestä ja toisista. Kaikki parannukset johtavat yrityksessä siihen, että yrityksen taloudellinen tulos paranee joko säästöjen tai lisätuottojen kautta.

Palvelu perustuu yksilöille tehtävään, henkilökohtaiseen, luontaista toimintatyyliä kartoittavaan TAZ-kyselyyn. Kyselystä syntyvistä profiileista tehdään visuaaliset esitykset ja yhteenveto, jonka perustellaan kaikki kyselyyn osallistuneet voivat hahmottaa sekä oman profiilinsa että asemoitumisensa tiimin muihin jäseniin.

Profiilien avulla saadaan selville, millaiset ihmisten erilaiset toimintamallit aiheuttavat törmäyksiä, riitaa tai alisuoriutumista. Profiilien avulla voidaan myös hahmottaa, millaiset asiat voivat parantaa yksilö- tai tiimitasolla ihmisten suoriutumista. Hyödyntämällä näitä tietoja valmennusprosessissa, saadaan aikaan muutosprosessi, jossa sekä yksittäiset työntekijät että tiimit voivat tehdä muutoksia itselle mielekkäällä tavalla. Yrityksen kannalta muutokset tähtäävät aina joko liikevaihdon, tuloksen tai tuottavuuden parantamiseen.

TAZ

Mitä palvelu sisältää?

Palvelu koostuu viidestä eri osiosta

  • asiakkaan kanssa pidettävä suunnittelupalaveri, jossa määritellään, mihin haasteeseen haetaan ratkaisua
  • TAZ-kyselylinkkien lähetys tiimin jäsenille, kyselyiden täyttäminen
  • TAZ-profiilien visualisointi
  • TAZ-profiilien läpikäynti ryhmän kanssa
  • muutosprosessi valmentajan avulla

Tiimin jäsenille tehtävä TAZ-kartoitus

Palvelun ydin on yksittäisille henkilöille tehtävä TAZ-profiili, jonka avulla saadaan visuaalinen malli henkilön tavasta toimia työyhteisössä. Profiilista syntyy malli sekä normaalitilanteessa ja tilanteessa, jossa henkilö on stressaantunut. 

Yhdistämällä tiimin tai koko yrityksen henkilöstön profiilit yhteen kuvaan, voidaan helposti nähdä, millaisia luontaisia toimintamalleja eri henkilöillä on ja miten heidän tapansa toimia sopivat yhteen. Profiileja tulkitsemalla voidaan löytää syitä, mitkä aiheuttavat kiistoja, alisuoriutumista tai muita ongelmia.

Profiileja tulkitsemalla voidaan myös hahmottaa tekijöitä, joita hyödyntämällä tiimit ja yksilöt voivat suoriutua paremmin tai päästää loistamaan työssään aivan uudella tasolla.

tiimiresilienssi
tiimidynamiikka
tiimidynamiikka
tiimiresilienssi

Muutosprosessi valmennuksena

Profiilien ja niiden läpikäyminen on muutosprosessin perusta. Koska profiilit perustuvat jokaisen henkilökohtaisiin vastauksiin kyselyssä, ne antavat realistisen ja oikean kuvan henkilöiden luontaisesta tavasta toimia. Tämä antaa muutosprosessille tukevan pohjan: profiili esitetään oletuksena, jonka piirteet jokainen voi henkilökohtaisesti kommentoida. Usein miten henkilöt vahvistavat profiilin ominaisuudet.

Jokainen muutosprosessi tarkoittaa oppimista. Kukaan meistä ei voi tehdä muutoksia elämässä, ellei opi uutta tapaa asennoitua tai tehdä eri tavalla jotain asiaa. Siksi tuloksia saadaan fiksusti suunnitellulla ja prosessimaisella valmennuksella, jossa on tavoitteeseen suhteutettu, riittävä määrä valmennuskertoja. Valmennukset toteutetaan teams-tapaamisina, jolloin ne ovat tehokkaita sekä ajan- että rahankäytön näkökulmasta. Voimme myös haluttaessa toteuttaa valmennuksen asiakkaan luona tai yhdistää teams-tapaamisia ja paikan päällä tapahtuvia valmennuksia.

Kenelle ja mihin tarkoitukseen?

TAZ-profiili soveltuu sekä ongelmatilanteiden ratkaisuun että tilanteisiin, joissa halutaan parantaa henkilöiden tai tiimien tuloksentekokykyä. Palvelun tilaamiselle täytyy määritellä aina selkeä syy: esim.  onko kyseessä ongelma tai tietty tavoite, miksi palvelu halutaan.

TAZ!-profiilin käyttö ja hyödyt

TAZ! -työkalu avaa ikkunan luontaiseen ajattelu- ja toimintatyyliimme. Se tarjoaa tietoa siitä, miten ajattelemme ja toimimme erilaisissa tilanteissa, niin työssä kuin yksityiselämässä.

Tämä profiili ei ainoastaan paljasta luontaista tyyliämme, vaan auttaa myös ymmärtämään, miten se muuttuu stressitilanteissa, paineen alla.

Kun tiedostamme oman tyylimme, voimme hyödyntää vahvuuksiamme ja tunnistaa kehityskohteitamme. Näin voimme olla tehokkaampia ja tuottavampia sekä saavuttaa parempia tuloksia.

TAZ! -työkalu on arvokas apuväline myös tiimityöskentelyyn. Kun ymmärrämme toistemme tyylit, voimme työskennellä yhdessä tehokkaammin. Voimme hyödyntää toistemme vahvuuksia ja kompensoida sokeita kulmia.

TAZ! -työkalu on avain tehokkaaseen itsensä ja tiimin kehittämiseen.

Palvelua käytetään...

seuraaviin tarkoituksiin

seuraaviin ryhmiin

Aloitetaan yhteinen hyvinvointiprojekti.

Ole meihin yhteydessä, niin jutellaan tarkemmin siitä kuinka voimme auttaa sinun ja organisaatiosi hyvinvointia.

CTA Our Services
Kerrotko meille lyhyesti, miksi kävit sivuillamme?

Mistä asioista etsit tietoja?