Henkilökohtainen resilienssi

Haluatko palautua muutoksista nopeammin?

Haluatko kehittää psyykkistä palautumiskykyäsi - resilienssiäsi?

Muutos on jatkuvaa ja sitä tapahtuu koko ajan ympärilläsi. Jotkut henkilöt toipuvat suuristakin muutoksista toisia nopeammin. Resilientit ihmiset pystyvät omaksumaan isojakin muutoksia helposti ja suoriutumaan samalla tehokkaasti. Kun resilientit ihmiset kohtaavat epätietoisuutta tai ahdistusta tai menettävät hallinnan tunteen muutostilanteessa, heillä on taipumus vahvistua kokemastaan, eivätkä he koe uupuvansa haasteiden edessä. Henkilökohtaista resilienssiä voidaan mitata ja kehittää, ja tutkimusten mukaan henkilökohtaisen resilienssin kehittämisellä voidaan saavuttaa monia hyötyjä – niin aineettomia kuin aineellisia.

Tunnista ja kehitä omaa resilienssiä. Resilience Alliancen Personal Resilience profiilin avulla määrität omat vahvuutesi ja heikkoudet. Pääset kiinni siihen, minkä kehittäminen tuo tuloksia. Resilience Alliancen profiilin antaman datan avulla pääset heti asian ytimeen.

Henkilökohtaisen resilienssin kehittäminen alkaa siitä, että tilaat itsellesi resilienssiprofiilin. Resilienssiprofiili perustuu kartoitukseen, jonka täytät verkossa.

Mitä palvelu sisältää?

Palvelu koostuu viidestä eri osiosta

  • asiakkaan kanssa pidettävä suunnittelupalaveri, jossa määritellään, mihin haasteeseen haetaan ratkaisua
  •  Henkilökohtaisen resilienssiinkin lähetys ja kyselyn täyttäminen
  • Henkilökohtaisen raportin visualisointi
  • Henkilökohtaisen raportin läpikäynti ryhmän kanssa
  • muutosprosessi valmentajan avulla

Henkilökohtainen resilienssikartoitus

Palvelun ydin on yksittäiselle henkilölle tehtävä resilienssikartoitus, josta muodostetaan henkilökohtainen raportti. Raporttia tulkitsemalla voidaan löytää syitä, mitkä aiheuttavat kiistoja, alisuoriutumista tai muita ongelmia. Raportin avulla voidaan myös hahmottaa tekijöitä, joita hyödyntämällä yksilö voi suoriutua paremmin tai päästää loistamaan työssään aivan uudella tasolla.

Henskilökohtainen resilienssi
tiimidynamiikka
tiimiresilienssi

Muutosprosessi valmennuksena

Henkilökohtainen resilienssiraportti ja seen läpikäyminen on muutosprosessin perusta. Koska raportti perustuu henkilökohtaisiin vastauksiin kyselyssä, ne antavat realistisen ja oikean kuvan yksilön tavasta toimia. Tämä antaa muutosprosessille tukevan pohjan: raportti esitetään oletuksena, jonka piirteet jokainen voi henkilökohtaisesti kommentoida.

Jokainen muutosprosessi tarkoittaa oppimista. Kukaan meistä ei voi tehdä muutoksia elämässä, ellei opi uutta tapaa asennoitua tai tehdä eri tavalla jotain asiaa. Siksi tuloksia saadaan fiksusti suunnitellulla ja prosessimaisella valmennuksella, jossa on tavoitteeseen suhteutettu, riittävä määrä valmennuskertoja. Valmennukset toteutetaan teams-tapaamisina, jolloin ne ovat tehokkaita sekä ajan- että rahankäytön näkökulmasta. Voimme myös haluttaessa toteuttaa valmennuksen asiakkaan luona tai yhdistää teams-tapaamisia ja paikan päällä tapahtuvia valmennuksia.

Kenelle ja mihin tarkoitukseen?

Henkilökohtainen esilienssi soveltuu sekä ongelmatilanteiden ratkaisuun että tilanteisiin, joissa halutaan parantaa henkilön tuloksentekokykyä – myös paineen alla. Palvelun tilaamiselle täytyy määritellä aina selkeä syy: esim.  onko kyseessä ongelma tai tietty tavoite, miksi palvelu halutaan.

Palvelua käytetään...

seuraaviin tarkoituksiin

seuraaviin ryhmiin

Aloitetaan yhteinen hyvinvointiprojekti.

Ole meihin yhteydessä, niin jutellaan tarkemmin siitä kuinka voimme auttaa sinun ja organisaatiosi hyvinvointia.

CTA Our Services
Kerrotko meille lyhyesti, miksi kävit sivuillamme?

Mistä asioista etsit tietoja?