Esimiesvalmennus

Kehitä itseäsi esimiehenä

Haluatko kehittää omaa esimiesosaamistasi ja -työskentelyä?

Organisaatiossa toimitaan tiimeissä ja mikäli tiimit eivät toimi resilientisti, ei auta vaikka yksittäiset tiimin jäsenet ovat resilienttejä. Menestys syntyy yhdessä tekemällä. Kun kukin ryhmän jäsen on resilientti, eli muutoskykyinen, on ryhmän resilienssipotentiaali vahva. Liian usein tämä potentiaali jää kuitenkin käyttämättä ja ryhmä toimii sen jäsenen mukaan, jonka resilienssi on heikoin. Työ etenee jotenkuten ja jotain saadaan aikaseksi, mutta riittääkö se? Erityisesti muutoksissa tarvitaan tiimin koko potentiaali, jotta niissä onnistutaan. Myös kilpailukyvyn vahvistaminen edellyttää tiimeiltä resilienssiä. Keneltäkään ei voi ’pudota hanskat’, kun eteen tulee yllättäviä, odottamattomia tilanteita.

Tunnista ja kehitä tärkeiden tiimiesi resilienssiä. Resilience Alliancen Team Synergy ja Team Resilience profiilien avulla määrität tiimien vahvuudet ja heikkoudet. Pääset kiinni siihen, minkä kehittäminen tuo tuloksia. Et kehitä osa-aluetta, jonka kaikki tietävät olevan heikko, joka on oire ja syy on jossain muualla. Oireen hoitaminen ei johda pitkäikäisiin tuloksiin. Meidän on päästävä juurisyyhyn. Resilience Alliancen profiilien antaman datan avulla pääset heti asian ytimeen.

Tiimiresilienssin kehittäminen alkaa siitä, että tilaat tiimillesi resilienssiprofiilin. Tiimiresilienssiprofiili perustuu kartoitukseen, jonka kukin tiimin jäsen täyttää. Tiimin jäsenten vastauksista tehdään nimetön yhteenveto, joka dokumentoidaan graafeina. Kenenkään yksittäisen jäsenen vastauksia ei voida jäljittää.

Mitä palvelu sisältää?

Palvelu koostuu viidestä eri osiosta

  • asiakkaan kanssa pidettävä suunnittelupalaveri, jossa määritellään, mihin haasteeseen haetaan ratkaisua
  • TAZ-kyselylinkkien lähetys tiimin jäsenille, kyselyiden täyttäminen
  • TAZ-profiilien visualisointi
  • TAZ-profiilien läpikäynti ryhmän kanssa
  • muutosprosessi valmentajan avulla

Tiimin jäsenille tehtävä TAZ-kartoitus

Palvelun ydin on yksittäisille henkilöille tehtävä TAZ-profiili, jonka avulla saadaan visuaalinen malli henkilön tavasta toimia työyhteisössä. Profiilista syntyy malli sekä normaalitilanteessa ja tilanteessa, jossa henkilö on stressaantunut. 

Yhdistämällä tiimin tai koko yrityksen henkilöstön profiilit yhteen kuvaan, voidaan helposti nähdä, millaisia luontaisia toimintamalleja eri henkilöillä on ja miten heidän tapansa toimia sopivat yhteen. Profiileja tulkitsemalla voidaan löytää syitä, mitkä aiheuttavat kiistoja, alisuoriutumista tai muita ongelmia.

Profiileja tulkitsemalla voidaan myös hahmottaa tekijöitä, joita hyödyntämällä tiimit ja yksilöt voivat suoriutua paremmin tai päästää loistamaan työssään aivan uudella tasolla.

tiimiresilienssi
tiimidynamiikka
tiimidynamiikka
tiimiresilienssi

Muutosprosessi valmennuksena

Profiilien ja niiden läpikäyminen on muutosprosessin perusta. Koska profiilit perustuvat jokaisen henkilökohtaisiin vastauksiin kyselyssä, ne antavat realistisen ja oikean kuvan henkilöiden luontaisesta tavasta toimia. Tämä antaa muutosprosessille tukevan pohjan: profiili esitetään oletuksena, jonka piirteet jokainen voi henkilökohtaisesti kommentoida. Usein miten henkilöt vahvistavat profiilin ominaisuudet.

Jokainen muutosprosessi tarkoittaa oppimista. Kukaan meistä ei voi tehdä muutoksia elämässä, ellei opi uutta tapaa asennoitua tai tehdä eri tavalla jotain asiaa. Siksi tuloksia saadaan fiksusti suunnitellulla ja prosessimaisella valmennuksella, jossa on tavoitteeseen suhteutettu, riittävä määrä valmennuskertoja. Valmennukset toteutetaan teams-tapaamisina, jolloin ne ovat tehokkaita sekä ajan- että rahankäytön näkökulmasta. Voimme myös haluttaessa toteuttaa valmennuksen asiakkaan luona tai yhdistää teams-tapaamisia ja paikan päällä tapahtuvia valmennuksia.

Kenelle ja mihin tarkoitukseen?

TAZ-profiili soveltuu sekä ongelmatilanteiden ratkaisuun että tilanteisiin, joissa halutaan parantaa henkilöiden tai tiimien tuloksentekokykyä. Palvelun tilaamiselle täytyy määritellä aina selkeä syy: esim.  onko kyseessä ongelma tai tietty tavoite, miksi palvelu halutaan.

Palvelua käytetään...

seuraaviin tarkoituksiin

seuraaviin ryhmiin

Aloitetaan yhteinen hyvinvointiprojekti.

Ole meihin yhteydessä, niin jutellaan tarkemmin siitä kuinka voimme auttaa sinun ja organisaatiosi hyvinvointia.

CTA Our Services
Kerrotko meille lyhyesti, miksi kävit sivuillamme?

Mistä asioista etsit tietoja?