Hyvinvointinavigaattori

HYVINVOINTINAVIGAATTORI antaa kokonaisvaltaisen kuvan henkilön hyvinvointiin vaikuttavista tavoista ja tottumuksista. Raportissa käydään läpi:

  • Luontainen tyyli toimia
  • Ruokailutottumukset
  • Liikuntatottumukset
  • Lepo ja palautuminen

Lähtötilanteen analyysi on keskeisen tärkeää, jotta kullekin henkilölle löydetään juuri ne oikeat muutostarpeet, joihin tarttuminen on sillä hetkellä tärkeintä. Usein tavat ja tottumukset ovat linkittyneinä toisiinsa. Tällöin yhdestä huonosta tavasta seuraa toinen. Tästä esimerkkinä on liian vähäinen uni, josta seuraa mm. syömisen ja liikkumisen haasteita. Onnistumisen mahdollistamiseksi on löydettävä ne asiat, jotka ovat kaiken ytimessä, joihin puuttumalla moni muu asia lähtee ’parantumaan’ lähes kuin itsestään.

Raportin pohjalla on kysely, jolla kartoitetaan asiakkaan hyvinvointiin vaikuttavat tekijät kokonaisvaltaisesti. Kartoitus kokoaa lähtötiedot visuaalisesti yhteen sekä asiakkaan itsensä, että hänen ohjaajansa käyttöön. Kyselyssä on osio, jolla kartoitetaan asiakkaan luontainen tyyli viestiä ja toimia. Tätä tietoa käytetään hyväksi, kun tuloksesta keskustellaan, jotta asiakkaan motivaatio saadaan herätettyä ja löydetään oikeat hyvinvointia tukevat toimintatavat. Luontainen tyyli kertoo siitä, minkälaista tietoa kukin tarvitsee motivaationsa vahvistukseksi ja miten meidän on hyvä toimia, jotta motivaatiomme ei häviä matkan varrella.

Hyödyt

Tuloksena syntyvä raportti lisää asiakkaan itsetuntemusta, koska siihen tulostuvat hyvinvoinnin ylläpitämiseen liittyvät vahvuudet ja heikkoudet. Kun asiakas oppii tunnistamaan oman luontaisen tyylinsä, hän ymmärtää mitkä asiat vievät hänen energiaansa ja mitkä tuovat hänelle energiaa. Hän ymmärtää miksi liikunta ei maistu tai miksi tuntuu siltä, että kiloja ei saada kuriin.

Hyvä itsetuntemus on itsensä johtamisen edellytys. Mitä paremmin asiakas oppii johtamaan itseään hyvinvoinnin eri osa-alueilla sitä paremmat ja pitkäkestoisemmat tulokset saadaan. Itsensä johtamista on esimerkiksi se, että asiakas osaa – luontaisen tyylinsä tuntien - tietoisesti valita oikeat toimintatavat ja välttää niitä toimintatapoja, jotka vievät hänen motivaatiotaan. Hyvinvointia vahvistavien uusien tapojen oppiminen on usein haasteellista. Onnistumisen mahdollisuutta lisää se, että tapoja opetellaan itselle luontaisella tavalla.

Raportti mahdollistaa sen, että ohjaaja voi antaa mahdollisimman yksilöllistä ohjausta myös isossa ryhmässä. Hän ryhmittelee osallistujat pienryhmiin heidän luontaisen tyylinsä sekä muiden kartoituksessa esiin tulleiden tekijöiden perusteella.

Pienryhmien ohjaus tehdään juuri heidän motivaatiotaan tukevalla tavalla. Mikä tärkeämpää, pienryhmän jäsenet saavat toisistaan hyvää vertaistukea, koska heitä motivoi samanlaiset asiat. Esimerkiksi tiedosta motivoituvat hakevat ja jakavat tietoa toisilleen ja hyvästä ilmapiiristä ja kannustuksesta motivoituvat tsemppaavat toisiaan ja tukevat toisiaan tunnetasolla. Tämä vertaistuki toimii myös työpaikalla. Terveellisten tapojen noudattaminen on työpaikalla helpompaa, kun työyhteisön jäsenet ovat saaneet yhteisen sanaston ja ovat yhdessä päättäneet
tukea toisiaan arjen mikrotason päätöksissä.

Hyvinvoinnin kehittäminen on pitkäjänteinen yhteistyöprojekti. Työyhteisön ja henkilön oma rooli on ovat molemmat tärkeitä, jotta saadaan hyvät ja ennen kaikkea pysyvät tulokset. HYVINVOINTINAVIGAATTORI antaa tukea sekä henkilölle itselleen mutta myös työyhteisölle ryhmäyttämällä työkavereita toistensa tueksi.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok